DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA – dyrektorzy szkoły

Wacław Walczyński 1980-2003
Zofia Rams 2003-2004
Katarzyna Plata 2003-