CZEPIELIK Stanisław

(1943-2011) generał brygady Wojska Polskiego, pochodzący z Sądecczyzny.
Urodził się 20.08.1943 w Zagorzynie (powiat Nowy Sącz). W latach 1957-61 uczeń I LO w Starym Sączu. Od 1994 r. doktor nauk wojskowych.

Przebieg służby

W latach 1963-66 słuchacz Oficerskiej Szkoły Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. W latach 1966-67 dowódca plutonu w 84. pułku artylerii przeciwlotniczej w Brzegu, w latach 1967-78 dowódca plutonu, baterii, szef rozpoznania i szef sztabu 66. paplot. w Bolesławcu, a w latach 1978-80 dowódca tego pułku. W latach 1973-76 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. W latach 1980-82 szef sztabu 61. Brygady Artylerii Wojsk Obrony Plot. w Skwierzynie, a w latach 1982-87 jej dowódca. W latach 1987-91 zastępca i szef wojsk obrony plot. w Pomorskim Okręgu Wojskowym w Bydgoszczy. W latach 1991-96 komendant (rektor) Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Plot. w Koszalinie. W latach 1996-97 szef wojsk obrony plot. w Sztabie Generalnym w Warszawie, a w latach 1997-99 w wojskach lądowych. Od 1997 r. gen. brygady, w 1999 r. przeniesiony na własną prośbę do rezerwy.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zamieszkał w Kunowie k/Nowego Sącza. Zmarł 17.11.2011 w Krakowie, pochowany w Woli Piskulinej (gmina Łącko).

(IrP)

Źródła

WWWklubgeneralow.pl