CZERNY-SCHWARZENBERG Joachim

(przed 1709-1771) generał-major wojsk koronnych, mający korzenie i służący na Sądecczyźnie

Pochodził z rodu kasztelanów nowosądeckich oraz posiadaczy dóbr na Sądecczyźnie i w okolicach Czchowa.

Adiutant hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego (1689-1771). Generał wojsk koronnych od 1762 r. Poseł sejmu w Grodnie – zażądał usunięcia przysłuchującego się obradom posła rosyjskiego Heinricha Grossa. W 1754 r. chorąży oświęcimski, a w 1762 r. zatorsko-oświęcimski. Poseł księstw oświęcimskiego i zatorskiego na sejm elekcyjny w 1764 r. – jako taki podpisał elekcję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1769 r. w obozie konfederatów barskich pod Muszynką k/Tylicza został marszałkiemWOJEWÓDZTWA krakowskiego. Pieczętował się herbem Nowina.

Zmarł 1.08.1771 w Widyniu k/Krajowej na Wołoszczyźnie (obecnie Rumunia) w czasie poselstwa do Turcji. Jego brat Ignacy był muszkieterem we Francji i tamże poległ.

(IrP)

Źródła

PolskiSŁOWNIK Biograficzny

Jerzy Giza „Sądeccy generałowie”, Kraków 1993