CIENIAWA – kierownicy i dyrektorzy szkoły

Helena Kondolewicz 1921-38
Maria Wolnik-Kruczek 1938-59
Marian Rogal 1959-67
Wacław Kawiorski z Nowego Sącza 1967-75
Stanisław Szczecina z Ptaszkowej 1975-1992
Janusz Kruczek 1992-