CHOMRANICE – szkoła

Po II wojnie światowej chomranicka szkoła dysponowała – według dokumentów – trzema salami lekcyjnymi i „dużą przechowalnią”, w której odbywały się zajęcia z wf-u. Do starej szkoły chodził jeszcze były sołtys Stefan Tarkowski. On z kolei wspominał, że miała najpierw dwie izby, potem powiększono ją do czterech sal. Stała tam, gdzie teraz nowa, z tym, że bliżej drogi, a nową wzniesiono jakby na tyłach starej.

Pierwszy Komitet Budowy Szkoły powstał już w 1953 r., ale nic nie wskórał. Dopiero w 1986 r. zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który po 10 latach doprowadził do rozpoczęcia inwestycji, choć ukończono ją dopiero po następnych 7 latach – w 2003 r. Przewodniczącym Społecznego Komitetu był późniejszy wiceprzewodniczący Rady Gminy Chełmiec – Zbigniew Węglarz, którego czworo dzieci chodziło do chomranickiej szkoły.

Równocześnie rozebrano starą szkołę razem ze stojącym obok domem nauczyciela, w którym mieszkał dyr. Marian Połomski, gorący orędownik budowy nowego obiektu. Niestety nie doczekał realizacji marzenia – zmarł w 1992 r.

Szkoła w Chomranicach jest oryginałem wśród innych, bo w skład jej majątku wchodzi… las. Jest go 11,89 ha, rozciąga się na górze Chełm pomiędzy Chomranicami a Kłodnem. Oprócz tego, że stanowi pomoc dydaktyczną w nauce przyrody pożytku z niego większego nie ma, a raczej kłopot. Wprawdzie szkoła nie odprowadza za niego podatku, ale spoczywa na niej obowiązek opieki nad drzewostanem, oczyszczania, dosadzania. Zawarła zatem umowę z mieszkającym na skraju tego lasu Czesławem Staszakiem na sprawowanie dozoru. W zamian dozorca ma prawo do zbierania na swoje potrzeby drewna na opał.

Las jako własność szkoły uchował się przez wszystkie zawirowania dziejowe tylko dlatego, że zapisany był właśnie nie na szkołę, lecz na uczniów. A nikt przecież, zwłaszcza władze komunistyczne, nie chciał przejść do historii jako rabuś okradający dzieci.

W skład dzisiejszego Zespołu Szkół wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum. Rejon gimnazjum obejmuje Chomranice, Klęczany, Krasne Potockie, Wolę Marcinkowską i część Kłodnego. Z większych odległości młodzież dojeżdża gimbusem. Od lat 2007 r. dyrektorką Zespołu Szkół jest Ewa Damian. W maju 2014 r. Rada Gminy Chełmiec nadała Zespołowi imię św. Jana Pawła II.