ANTONYCZ (Antonowycz) Bohdan Ihor

(1909-1937)

Pisarz łemkowski z Ziemi Gorlickiej.

Urodzony w Nowicy k/Uścia Gorlickiego w rodzinie duchownego obrządku wschodniego. Absolwent gimnazjum w Sanoku, studiował polonistykę i slawistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

Poeta uważany przez niektórych literaturoznawców za twórcę nowoczesnej liryki ukraińskiej. Debiutował jako student, za życia wydał trzy tomiki wierszy w j. ukraińskim, pośmiertnie ukazały się jeszcze dwa. Wybór jego wierszy w przekładzie na j. polski ukazał się w 1981 r. pt. „Księga Lwa”.

Zmarł młodo na zapalenie płuc. Zjednoczenie Łemków odsłoniło w Nowicy tablicę pamiątkową na jego cześć.

(IrP)

 

Źródła

www.old.klubgorliczan.pl

www.beskid-niski.pl

Piotr Trochanowski – „Panteon Zielonej Łemkowyny” (wydawnictwo dwujęzyczne: po łemkowsku i polsku), Klub Patriotów Łemkowszczyzny, Gorlice 2008