STADNICKI Jerzy

(1921-2003)

Pisarz pochodzący z Sądecczyzny.

Urodzony 2 sierpnia 1921 r. w Rożnowie. Studiował w Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W czasie okupacji niemieckiej członek Armii Krajowej, w latach 1943-45 więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Prozaik, publicysta i felietonista, autor zbioru opowiadań „Kurz na miłości” (1955).

Zmarł 19 czerwca 2003 r., pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

(IrP)

Źródła

Lesław M. Bartelski – „Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-74”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977

www.sejm-wielki.pl