RADA MIASTA NOWEGO SĄCZA w latach 1990–2014

W latach 1990–2014 RADA MIASTA NOWEGO SĄCZA miała:

 • 7 przewodniczących: L. Krawiński (1990–1994), M. Kurp (1994–1998), J. Wituszyński (1998–2002, 2010–2014), G. Dobosz (2002–2005), J. Chronowski (2005–2006), P. Lachowicz (2006–2007), A. Czernecki (2007–2010);
 • 11 wiceprzewodniczących: B.JAWOR (1990–2002), T. Krzak (1990–2002), S. Chomoncik (1994–2002, 2007–2014), J. Wituszyński (1994–1998 i 2007–2010), R. Borusiewicz (1998–2002), K. Cabak (2002–2006), R. Sobol (2002–2007), A. Czernecki (2002–2003), T. Cabała (2006–2007), G. Dobosz (2010–2014), H. Opiło (2010–2014);
 • 3 radnych, którzy legitymują się 20-letnim (nieprzerwanym!) stażem w Radzie Miasta: J. Hojnor, A. Rączkowski i J. Wituszyński (wszyscy od 1994);
 • 6 radnych z 16-letnim stażem w Radzie Miasta: T. Krzak (1990–2002 i 2006–2010), S. Chomoncik (1994–2002 i 2006–2014) oraz od 1998 – E. Chowaniec, G. Dobosz, J. Gryźlak i J. Kwiatkowski;
 • 6 rekordzistów, którzy uzyskiwali najwyższe poparcie w kolejnych wyborach: M. Paperz – 1 848 głosów (1990), W. Mikulec – 648 głosów (1994), A. Czerwiński – 1 823 głosów (1998), J. A. Wiktor – 637 głosów (2002), A. Czernecki – 905 głosów (2006), G. Dobosz – 1 259 głosów (2010).
 • 1 ewenement: każdy start w 6 kolejnych wyborach samorządowych J. Gwiżdża (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) kończył się sukcesem (w 2003 zrezygnował z mandatu po objęciu stanowiska prezesa MPEC, w 2006 i 2010 ponownie w związku z powołaniem na stanowisko wiceprezydenta); 5-krotnie mandat zdobywała B.JAWOR (w 2002 r. nie kandydowała do rady, lecz na prezydenta);
 • 2 byłych wojewodów nowosądeckich: J. Wiktor (1994–1998, 2010–2014) i M. Oleksiński (1998–2002) – w gronie rajców;
 • 6 radnych, którzy zostali posłami: K. Sas (1993–2005), J. Gwiżdż (1993–2001), A. Szkaradek (1997–2001), A. Czerwiński (od 2001), R. Nowak (2002–2005), A. Mularczyk (od 2005);
 • 3 radnych, którzy zostali radnymi sejmikuWOJEWÓDZTWA małopolskiego: K. Sas (1998–2002), A. Szkaradek (1998–2002) i L. Zegzda (2002–2014);
 • 1 radnego – wicemarszałka Małopolski: L. Zegzda (2007–2010);
 • 2 (tylko) kobiety w ścisłym kierownictwie władz wykonawczych – wiceprezydenci: Z. Pieczkowska (2002–2006) i B.JAWOR (2006–2010);
 • 25 budżetów miasta przygotowanych od 1990 do 2014 r. – mimo zmieniających się rządów w ratuszu – przez jednego i tego samego skarbnika: Jadwigę Kusiak.

Prezydenci i sekretarze

 • 5 prezydentów rządziło Nowym Sączem: J. Gwiżdż (1990–1994), A. Czerwiński (1994–2010), L. Krawiński (2001–2002), J. A. Wiktor (2002–2006), Ryszard Nowak (od 2006);
 • 10 osób pełniło urząd wiceprezydenta Nowego Sącza: M. Cycoń (1990–1995), P. Pawnik (1990–1994, 1998–2002), L. Zegzda (1992–2002), R. Borusiewicz (1994–1996), A. Kita (1995–1997), L. Krawiński (1998–2001), Z. Pieczkowska (2002–2006), S. Kaim (2002–2006), Jerzy Gwiżdż (od 2006) i B. Jawor (od 2006). Wszyscy (z wyjątkiem M. Cyconia) przed powołaniem na stanowiska wiceprezydentów zdobywało mandaty radnych;
 • 3 siedmioosobowe Zarządy Miasta (od 2002 r. zastąpione jednoosobowym urzędem prezydenta): 1990–1994: Jerzy Gwiżdż, Marian Cycoń, Piotr Pawnik, Leszek Zegzda, Władysław Mikulec, Krzysztof Niewiara, Andrzej Muzyk; 1994–1998: Andrzej Czerwiński, Rudolf Borusiewicz (1994–1996), Marian Kulig (1996–1998), Marian Cycoń (1990–1995) Andrzej Kita (1995–1998), Leszek Zegzda, Antoni Malczak, Władyslaw Mikulec, Andrzej Muzyk; 1998–2002: Andrzej Czerwiński (do 2001), Ludomir Krawiński, Piotr Pawnik, Leszek Zegzda, Władysław Mikulec, Andrzej Muzyk, Ryszard Nowak.
 • 4 urzędników zajmowało stanowisko sekretarza Urzędu Miasta: Maciej Kurp (1990–1996), Wojciech Piech (1996–2003), Piotr Lachowicz (2003–2006), Marek Oleniacz (2007–2014).