MAHLER Rafał (Rafael)

(1899-1977)

Profesor historii pochodzący z Nowego Sącza.

Urodzony 15 sierpnia 1899 r. w Nowym Sączu. Uczył się w tutejszych jesziwie (średniej szkole talmudycznej) iGIMNAZJUM, studiował historię i filozofię na uniwersytecie w Wiedniu, gdzie w 1922 r. uzyskał doktorat, oraz w tamtejszym seminarium rabinackim.

Po powrocie do Polski nauczyciel żydowskich szkół średnich w Warszawie, współpracownik innego urodzonego w Nowym Sączu historyka Emanuela Ringelbluma, późniejszego archiwisty zagłady Żydów przeprowadzonej przez Niemców w Polsce.

W 1937 r. wyemigrował do USA, gdzie nadal pracował jako nauczyciel oraz w tamtejszym oddziale Żydowskiego Instytutu Naukowego. W 1950 r. przeniósł się do Izraela – wykładowca historii gospodarczej w Szkole Prawa i Ekonomii w Tel Awiwie, potem pracownik dydaktyczno-naukowy tamtejszego uniwersytetu: od 1959 r. docent, a od 1961 r. profesor. Ponadto współpracownik Instytutu Yad Vashem, dokumentującego holokaust wyrządzony Żydom przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Reprezentant materializmu historycznego, autor wielu prac naukowych w jidysz i językach angielskim i hebrajskim, w tym kilkutomowej „Historii narodu żydowskiego – ostatnie stulecia” (1956-70) oraz publikacji o chasydach i Żydach sądeckich.

Zmarł 4 października 1977 r. w Tel Awiwie.

(IrP)

 

Źródła

www.jhi.pl

www.sztetl.org.pl

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu,NOWY SĄCZ 2000