KRUŻLOWA WYŻNA I NIŻNA – proboszczowie (plebanowie)

 • Jan z Jasła 1522-29
 • Więcesław z Sącza (pleban z Lipnicy Murowanej) –ADMINISTRATOR w 1529 r.
 • ks. Benedictus Scibor 1535-71 (w starym kościele znajduje się jego XVI-wieczne, malowane na desce epitafium)
 • ks. Adam Wula
 • ks. Andrzej Luboszowski
 • ks. Albertus Jacobi de Rzeczyca w 1608 r.
 • ks. Franciszek z Gawron Gawroński w 1715 r.
 • ks. Gajowski
 • ks. Marcin Czyżowski 1754-80
 • ks. Saturnin Kolarski od 1789 r.
 • ks. Walenty Janikowski od 1790 r.
 • ks. Wincenty Szymański – komandytariusz ADMINISTRATOR), proboszcz od 1796 r.
 • ks. Jan Tokarski – komandytariusz w 1799 r.
 • ks. Jacek Sylwester Świerczewski 1800-16
 • ks. Andrzej Kargalski – administrator
 • ks. Antoni Gliński od 1818 r.
 • ks. Jakub Bobek – administrator od 1825 r., proboszcz 1830-68
 • ks. Dionizy Waszuta od 1869 r.
 • ks. Wincenty Grodzicki (ur. 1825, zm. 1898) – komandytariusz od 1869 r., proboszcz 1877-98, pochowany w Krużlowej W.
 • ks. Władysław Szymanek (ur. 1865, zm. 1932) – 1898-1932, pochowany w Krużlowej W.
 • ks. Franciszek Janik 1932-66, pochowany w Krużlowej W.
 • ks. Roman Wanatowicz 1966-85, pochowany w Krużlowej W.
 • ks. Kazimierz Stępień 1985-2005
 • ks. Marek Szewczyk 2005-