KOLARZ Wiesław

(1945-2001)

Pochodzący z Nowego Sącza poeta, należący do grupy literackiej Tylicz.

Urodzony 19 maja 1945 r. przy ul. ks. Piotra Skargi 5 w Nowym Sączu, jego ojciec był technologiem drewna, z pochodzenia Morawianinem. Absolwent tutejszego I LO im. Jana Długosza z 1963 r. i polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach szkolnych i studenckich laureat nagród na konkursach recytatorskich, współtwórca Teatru Słowa Akapit w Nowym Sączu i Teatru Poezji Sowizdrzał w Żaczku, czyli sławnym akademiku UJ.

Instruktor kulturalno-oświatowy w Wytwórni Witraży w Krakowie, przez 5 lat animator kultury w tamtejszym zarządzie wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej, przewodniczący krakowskiego oddziału Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy i wiceprzewodniczący jego rady krajowej, współorganizator dorocznych Konfrontacji Ruchu Artystycznego Młodzieży KRAM w Myślcu n/Popradem. Od 1973 r. do końca życia dziennikarz „Gazety Krakowskiej”, a w niej m.in. sekretarz redakcji, zastępca redaktora naczelnego i kierownik działu kulturalnego – w latach 1994-2000 redagował na łamach „GK” cotygodniową rubrykę satyryczną „Kaduceusz”.

Poeta, autor tomików wierszy, w tym utworów o tematyce sądeckiej, jak „Cafe Imperial” – od nazwy nowosądeckiego lokalu, „Sądeckie ulice”, „Malarz Nikifor”, „Prorok z Łabowej” (1972) i „Wiosna nad Dunajcem”, zresztą w wielu wierszach wspomina inne miejsca w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie. Uważał się za ucznia Jerzego Harasymowicza, lidera grupy poetyckiej Muszyna. W 1969 r. współzałożyciel sponsorowanej przez ZMW grupy literackiej Tylicz, główny organizator wydania i współautor almanachu „Tylicz”.

Zmarł 22 listopada 2001 r. w Krakowie, jego skremowane prochy pochowano na tamtejszym Cmentarzu Batowickim, ale ich garść – zgodnie z ostatnią wolą zmarłego – rozsypano w jego ukochanej dolinie Roztoki w Rytrze, w pobliżu gór, które kochał tak bardzo być może dlatego, że nie mógł po nich chodzić z powodu przebytej w młodości choroby Heinego-Mediny.

(IrP)

 

Źródła

www.lamelli.com.pl

www.odkryjtylicz.pl

Wspomnienie Henryka Cyganika w „Roczniku sądeckim”, tom XXXI z 2003 r.