ZAJĄC Józef

Bibliotekarz i publicysta pochodzący z Ziemi Limanowskiej.

Urodzony w 1930 r. w Rzekach-Lipiu-Sadku, wsi obecnie włączonej do Lasocic k/Jodłownika. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studiów doktoranckich w tamtejszej Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Od 1955 r. pracował w bibliotece Krakowskiego Domu Kultury w Pałacu pod Baranami, od 1963 r. wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, od 1975 r. jej dyrektor (w 1993 r. placówkę przemianowano na Wojewódzką Bibl. Publ.), od 1995 r. na emeryturze. Ponadto w latach 1958-61 nauczyciel j. polskiego w krakowskich LO nr I i XII, w latach 1973-75 kierownik krakowskiej filii Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie, a od 1973 r. organizator i wykładowca katedry bibliotekoznawstwa i informacji naukowej krakowskiej WSP. Członek rady naukowej Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Autor wielu publikacji w czasopismach i opracowań na temat bibliotekoznawstwa oraz książki „Leon Kruczkowski – prozaik” (1972).

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(IrP)

Źródła

„Katalog autorów krakowskich”, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Kraków 1988

www.mbc.malopolska.pl