YOPH-ŻABIŃSKI Marian

(1947-2009)

Pisarz pochodzący z Ziemi Gorlickiej.

Urodzony 28 stycznia 1947 r. w Bobowej, gdzie spędził dzieciństwo i wczesną młodość, ale w 1972 r. zamieszkał w Policach na Pomorzu Szczecińskim. Uczył się w Szkole Rybołówstwa Morskiego, Technikum Kinematograficznym i pomaturalnym Studium Ekonomiki Transportu.

Pracował m.in. jako robotnik, dyspozytor w bazie transportowej, kinooperator, dziennikarz gazety zakładowej i kierownik domu kultury.

Poeta, prozaik i krytyk literacki. Autor tomików wierszy (m.in. „Starodrzew” z 1980 r.), opowiadań zebranych w tomie „Palenie kołyski” (1982) oraz publikacji prasowych w czołowych polskich czasopismach społeczno-kulturalnych i literackich, w tym opracowań poświęconych motywom cygańskim (romskim) w literaturze polskiej.

Od 1983 r. członek Związku Literatów Polskich i Koła Pisarzy Marynistów przy nim, ponadto Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Zmarł 14 lutego 2009 r.

(IrP)

Źródła

Wojciech Molendowicz – „Bobowa od A do Ż”, wydawcy: Agencja Artystyczno-Reklamowa Great Team oraz Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Bobowa 2009

www.pbl.ibl.poznan.pl