WOJNAROWSKI Edmund

(1930-2008)

Pisarz i radiowiec pochodzący z Sądecczyzny.

Urodzony 21 września 1930 r. w Starym Sączu-Cyganowicach. Absolwent LO w Starym Sączu z 1949 r. i polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z 1954 r. (promotorem jego pracy magisterskiej „Tematyka wiejska w twórczości Sewera Maciejewskiego” był prof. Juliusz Kleiner).

Zamieszkał na Śląsku – w latach 1954-60 nauczyciel j. polskiego i propedeutyki filozofii w LO w Zabrzu. Pół wieku pracował w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach – m.in. jako szef redakcji rozrywki i wicedyrektor ds. programowych; w latach 1995-2003 w niedzielne przedpołudnia wygłaszał pogadanki pod wspólnym tytułem „Rozważania na oklepany temat”. Także kierownik literacki Teatru Ateneum w Katowicach i Teatru Nowego w Zabrzu, wykładowca w studium aktorskim przy Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz szef redakcji teatralnej w katowickim ośrodku TVP.

Dramaturg – autor i reżyser wielu sztuk dla teatru lalkowego dla dzieci, słuchowisk radiowych i przedstawień telewizyjnych, m.in. „Ondraszku, Ondraszku”, „Ballada o bochenku chleba” (inny tytuł – „O tym, jak Król Kiep obraził raz chleb”) i „O królewnie Bianialuce i księciu Dyrdymale”. Niektóre z nich były nagradzane i inscenizowane również w innych – oprócz wspomnianych – teatrach w kraju, a nawet za granicą: w Czechosłowacji i W. Brytanii. Ponadto poeta, satyryk, kabareciarz, rysownik publikujący m.in. w „Szpilkach” i publicysta, którego artykuły drukowano m.in. w śląskim tygodniku „Panorama” i „Kurierze Starosądeckim”. Współzałożyciel Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

W 1954 r. ożenił się z pochodzącą również ze Starego Sącza Janiną z/d Essen, lekarką laryngolog.

Zmarł 11 stycznia 2009 r., pochowany w Katowicach na cmentarzu w Starych Panewnikach, jego pogrzeb był na żywo transmitowany w radiu.

(IrP)

Źródła

www.dziennikteatralny.pl

www.kurier.stary.sacz.pl

www.sdrp.katowice.pl

(Leś) – „Odeszli…”, miesięcznik „Sądeczanin” z listopada 2009 r.