WODZICKI Piotr

(?–1770) generał-lejtnant wojsk koronnych, kasztelan biecki i sądecki oraz starosta grybowski

W 1750 r. gen.-major wojsk koronnych cudzoziemskiego autoramentu. W latach 1717-30 podczaszy krakowski, w latach 1730-44 stolnik krakowski,w 1733 r. elektor króla Stanisława Leszczyńskiego, od 1744 r. kasztelan biecki, w latach 1750-52 starosta grybowski, od 1752 r. kasztelansądecki, sekretarz królewski, starosta stopnicki.

Osiadł w Złotej k/Czchowa. Pieczętował się herbem Leliwa. Zmarł 26.02.1770.

(IrP)

Źródła

WWWwikipedia.pl