WŁAD Franciszek Seweryn

 

WŁAD Franciszek Seweryn

(1888-1939) generał brygady Wojska Polskiego, służący w Nowym Sączu
Urodził się 17.10.1888 w Hołoskowie na Podolu (obecnie Ukraina).

AbsolwentGIMNAZJUM w Czerniowcach na Bukowinie (obecnie Ukraina), w latach 1907-10 uczył się w niższej wojskowej szkole realnej w Koszycach (obecnie Słowacja).

Przebieg służby

Zawodowy żołnierz w armii austriackiej. W czasie I wojny światowej odniósł ranę w bitwie nad ukraińską rzeką Gniła Lipa i trafił do niewoli rosyjskiej. W marcu 1915 r. zbiegł i przez Mongolię, Chiny i Amerykę Płn. dostał się do W. Brytanii, gdzieGO internowano jako obywatela wrogiego państwa z przeciwnej koalicji. W maju 1916 r. za sprawą wymiany jeńców ponownie znalazł się w armii austriackiej, konkretnie w 95. pułku piechoty. W latach 1917-18 walczył na froncie włoskim w szeregach 6. Dywizji Piechoty i oficer sztabu 11. Brygady Piechoty.

W Wojsku Polskim od jesieni 1918 r.: zastępca szefa Oddziału V Sztabu Generalnego. W 1919 r. szef sztabu Frontu Wołyńskiego i 1. DP Legionów. W latach 1920-21 studiował w Ecole Superieure de Guerre (Wyższej Szkole Wojennej) w Paryżu.

W latach 1922-25 szef Oddziału III (Operacyjnego) SG, w latach 1926-27 dowódca 1. pułku strzelców podhalańskich w Nowym Sączu, w latach 1927-30 dowódca piechoty 25. DP, w latach 1930-39 dowódca 14. DP.

Awanse: 1910 – podporucznik, 1919 – major, 1922 – podpułkownik, 1924 – pułkownik, 1933 – gen. brygady.

Płk Stefan Rowecki (późniejszy generał i dowódca Armii Krajowej ps. Grot), wyznaczony w maju 1939 r. do oceny dowódców polskich, napisał o nim: „Inteligentny, świetny wyszkoleniowiec, ma głowę otwartą na operacje. Można mieć obawy co do jego odporności i charakteru w decyzjach na wojnie. (…) Przypuszczam, że będzie brany w rachubę jako dowódca operacyjny”.

W kampanii wrześniowej 1939 r. dowódca 14. DP, wchodzącej w skład Armii „Poznań” i biorącej udział w bitwie nad Bzurą. W wyniku przegranej bitwy i okrążenia przez Niemców rozformował dywizję i rozkazał samodzielne przebijanie się do Warszawy. Śmiertelnie ranny w miejscowości Biała Góra (powiatSOCHACZEW), zmarł 18.09.1939 w gajówce Jarnuszew k/Wyszogrodu. Pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Orderem Polonia Restituta III klasy oraz 3-krotnie Krzyżem Walecznych.

(IrP)

Źródła

Piotr Stawecki SŁOWNIK biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994

Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski „Generałowie Polski niepodległej” Editions Spotkania, Warszawa 1991

Fot.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Wład#mediaviewer/File:Wlad_franciszek.jpg