WICEPREZYDENCI NOWEGO SĄCZA 1990-2014

Dziesięć osób pełniło urząd wiceprezydenta Nowego Sącza:

  • Marian Cycoń (1990–1995),
  • Piotr Pawnik (1990–1994, 1998–2002),
  • Leszek Zegzda (1992–2002),
  • Rudolf Borusiewicz (1994–1996),
  • Andrzej Kita (1995–1997),
  • Ludomir Krawiński (1998–2001),
  • Zofia Pieczkowska (2002–2006),
  • Stanisła Kaim (2002–2006),
  • Jerzy Gwiżdż (od 2006)
  • BożenaJAWOR (od 2006)

Wszyscy (z wyjątkiem Mariana Cyconia) przed powołaniem na stanowiska wiceprezydentów zdobywało mandaty radnych.