TORBUS Andrzej Krzysztof

Poeta, należący do grupy literackiej Tylicz.

Urodzony 18 stycznia 1950 r. w Sosnowcu. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Współpracownik czasopism, współinicjator Konfrontacji Ruchu Artystycznego Młodzieży KRAM w Myślcu n/Popradem, w 1969 r. współzałożyciel sponsorowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej grupy literackiej Tylicz. Poeta, w tym dla dzieci, autor własnych i redaktor cudzych tomików wierszy, także tekściarz piosenek.

(IrP)

Źródła

www.adoculos.pl

www.odkryjtylicz.pl