SZYMAŃSKI Władysław

Profesor ekonomii oraz działacz ludowy i państwowy, pochodzący z Ziemi Gorlickiej.

Urodzony 10 marca 1941 r. w Gorlicach. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie z 1964 r.

Od 1964 r. pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystej uczelni: od 1971 r. doktor, do 1979 r.ADIUNKT, od 1979 r. dr habilitowany i docent, w latach 1980-85 prodziekan, a od 1985 r. dziekan wydziału ekonomiki produkcji, profesor zwyczajny. Autor licznych prac naukowych i publicystycznych.

Od 1963 r. członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego: w latach 1980-84 i ’88-89 członek jego naczelnego komitetu, w latach 1980-81 członek prezydium, a w latach 1980-84 sekretarz. W latach 1985-89 poseł na Sejm PRL i członek Rady Państwa, od 1985 r. członek kolegium Najwyższej Izby Kontroli, od 1986 r. członek rady naukowej Narodowego Banku Polskiego. Uczestnik obrad tzw. okrągłego stołu, które w 1989 r. zadecydowały o transformacji ustrojowej kraju.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(IrP)

 

Źródło

„Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress,WARSZAWA 1989