STOBERSKI Jan Feliks

(1906-1997)

Pisarz, należący do grupy literackiej Muszyna.

Urodzony 16 maja 1906 r. w Krakowie. Do II wojny światowej urzędnik, w czasie okupacji niemieckiej wywieziony do III Rzeszy na roboty przymusowe.

Prozaik, autor zbiorów opowiadań, portretujących krakowskich mieszczan. Należał do założonej przez Jerzego Harasymowicza w 1957 r. grupy literackiej Muszyna. Andrzej Barański na podstawie jego opowiadania nakręcił film „Lucyna” (1986).

Zmarł 27 maja 1997 r. w Krakowie.

(IrP)

Źródła

„Pisarze Ziemi Krakowskiej. Informator”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976

Lesław M. Bartelski – „Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-74”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977

„Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989