STARCZEWSKI Marian Antoni

(1924-1988)

Profesor chemii pochodzący z Sądecczyzny.

Urodzony 24 marca 1924 r. w Starym Sączu. Absolwent Politechniki Śląskiej z 1924 r.

W 1949 r. asystent w laboratorium Zakładów Chemicznych Oświęcim-Dwory, w latach 1949-54 projektant w Gliwickim Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego, a w latach 1954-58 kierownik pracowni w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.

Od 1950 r. pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystej uczelni: od 1960 r. doktor, do 1963 r.ADIUNKT w katedrze technologii przemysłu nieorganicznego, w latach 1963-66 kierownik zakładu ochrony przed korozją, od 1964 r. dr habilitowany, w latach 1966-69 kierownik katedry chemii i technologii materiałów budowlanych, od 1969 r. dyrektor Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznych, w latach 1969-72 prodziekan wydziału technologii i inżynierii chemicznej, w latach 1969-81 prorektor uczelni, od 1971 r. profesor nadzwyczajny, od 1976 r. prof. zwyczajny, a w latach 1982-84 rektor. Od 1984 r. kierownik zakładu ceramiki Instytutu Technologii Nieorganicznych na Politechnice Warszawskiej, później dziekan jej wydziału chemicznego.

W latach 1975-80 członek komitetu nauk chemicznych, a od 1980 r. surowców mineralnych Polskiej Akademii Nauk, od 1981 r. członek Śródziemnomorskiej Ak. Nauk we Włoszech. Autor licznych publikacji naukowych, m.in.NA TEMAT korozji. Promotor 20 doktoratów. Członek stowarzyszeń naukowych i branżowych.

Odznaczony m.in. Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

Zmarł 17 czerwca 1988 r. w Warszawie, pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym na Powązkach.

(IrP)

 

Źródło

„Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress,WARSZAWA 1989