STANISZEWSKI Zygmunt

 

STANISZEWSKI  Zygmunt

(1953-) generał brygady Straży Granicznej, służący w Nowym Sączu

Urodził się 1.08.1953 w Zofiance na Lubelszczyźnie.

Przebieg służby

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie.

Rozpoczął służbę w Karpackiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza w Nowym Sączu. Od 1987 r. w dowództwie WOP w Warszawie, od 1991 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej, bo taką nazwę uzyskał dawny WOP, w 1992 r. komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu.

W latach 2002-06 komendant Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu, od 2005 r. w stopniu gen. brygady.

SĄDECZANINRoku 2005. Jego żona Helena pochodzi z podsudeckiej Zawady.

(IrP)

Źródła

www.nowysacz.pl

Fot.: http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/1591