SLONINKA von HOLODOW Adolf

(1870-1960) generał major (brygady) armii austriackiej, wychowany w Nowym Sączu.
Urodził się 10.03.1870 w Hermannstadt (prawdopodobnie chodzi o obecne Sibiu w Rumunii) w rodzinie generała armii austriackiej.

Przebieg służby

W 1906 r. w stopniu pułkownika dowodził 1. cesarsko-królewskim pułkiem strzelców górskich (potem przemianowanym na pułk Obrony Krajowej nr I) stacjonującym w Trento (obecnie Trydent we Włoszech). W czasie I wojny światowej z 6. Dywizją Piechoty walczył na froncie włoskim.

Autor broszury „Unsere Kaiserschützen” (1927). Po ojcu odziedziczył obywatelstwo Nowego Sącza, ale zrzekł sięGO w 1911 r., bowiem czuł się Austriakiem. Zmarł 24.02.1960 w Grazu.

(IrP)

Źródła

Jerzy Giza „Sądeccy generałowie”, Kraków 1993

„Bóg, honor, ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczypospolitej” podRED. Jerzego Leśniaka i Henryka Szewczyka, Instytut Pamięci Narodowej i Fundacja Sądecka, Nowy Sącz-Warszawa 2009

www.books.google.pl