SŁOMIANKO Paweł

(1910-1989)

Profesor budownictwa czynny m.in. na Sądecczyźnie.

Urodzony 23 stycznia 1910 r. w Leningradzie (wcześniej i obecnie Sankt Petersburg). Absolwent Politechniki Warszawskiej z 1937 r.

W latach 1937-38 pracował przy rozbudowie portu rzecznego w Warszawie, w latach 1938-39 w firmie inżynieryjno-budowlanej Konstanty Rudzki i Spółka jako współprojektant obiektów zapory na Dunajcu w Rożnowie, w latach 1945-47 brał udział w odbudowie portów w Gdańsku, a w latach 1948-49 kierownik w Gdańskim Urzędzie Morskim.

Od 1946 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Gdańskiej: do 1954 r.ADIUNKT, a w latach 1954-58 docent. Od 1949 r. w Instytucie Morskim w Gdańsku: do 1975 r. kierownik pracowni ochrony brzegów i zakładu hydrotechniki morskiej, od 1964 r. profesor nadzwyczajny, od 1969 r. prof. zwyczajny, od 1975 r. na emeryturze, ale nadal prowadził zajęcia. Członek honorowy komitetu badań morza Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Autor licznych publikacji naukowych. Amatorsko tłumaczył poezję rosyjską naJĘZYK POLSKI.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 14 kwietnia 1989 r., pochowany na cmentarzu komunalnym w Sopocie.

(IrP)

 

Źródło

„Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress,WARSZAWA 1989