ŚLIWA Michał

Profesor nauk politycznych pochodzący z Ziemi Limanowskiej.

Urodzony 8 stycznia 1946 r. w Starej Wsi k/Limanowej. Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie z 1970 r.

Pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystej uczelni: od 1976 r. doktor nauk politycznych, w latach 1976-90 kierownik zakładu nauk politycznych, od 1982 r. dr habilitowany, docent w Instytucie Nauk Społecznych, w latach 1984-90 prodziekan wydziału humanistycznego, od 1989 r. profesor nadzwyczajny, w latach 1990-99 kierownik katedry historii myśli społecznej, od 1994 r. prof. zwyczajny, w latach 1996-99 prorektor oraz rektor w latach 1999-2005 (w tym czasie WSP nazywała się już Akademią Pedagogiczną, a jeszcze zmieniła nazwę na Uniwersytet Pedagogiczny) i ponownie od 2008 r. – w tych okresach także przewodniczący ogólnopolskiej konferencji rektorów uczelni pedagogicznych.

W latach 1994-2012 członek komitetu nauk politycznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Pol. Tow. Nauk Politycznych. Autor prac naukowych i publicystycznych w czasopismach, przeważnie z zakresu historii doktryn polityczno-prawnych oraz książek, m.in. „Bolesław Drobner – szkic o działalności politycznej” (1985), „Feliks Perl. Biografia” (1988), „Polska myśl socjalistyczna 1918-1948” (1988), „Ludowcy i socjaliści w parlamencie II Rzeczpospolitej” (1995) i „Ignacy Daszyński” (2009).

Odznaczony m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Doktor honoris causa Uniwersytetu Dragomanowa w Kijowie, Uniwersytetu Państwowego w Chersoniu (Ukraina), Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskwie i Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

(IrP)

Źródła

„Katalog autorów krakowskich”, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Kraków 1988

www.nauka-polska.pl

www.up.krakow.pl