SEKRETARZE URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA 1990-2014

W latach 1990-2014 czterech urzędników zajmowało stanowisko sekretarza Urzędu Miasta:

  • Maciej Kurp (1990–1996),
  • Wojciech Piech (1996–2003),
  • Piotr Lachowicz (2003–2006),
  • Marek Oleniacz (2007–2014).