SCHIRNBÖCK von REUTHSTETTEN Edward

(1845-1928) Generał brygady armii austriackiej, służący w Nowym Sączu.  Urodził się 24.01.1845 w Stopfenreuth (Austria) w rodzinie nauczyciela muzyki.

Ukończył wojskową niższą szkołę realną w Wiedniu.

Przebieg służby

W latach 1860-66 ochotnik w 10. pułku artylerii w Budapeszcie, od 1866 r. w 20. pułku piechoty w Nowym Sączu. W jego szeregach wziął udział w wojnie z Prusami, walcząc m.in. pod Sadową (obecnie Czechy) i Königgrätz (obecnie Hradec Kralove w Czechach). W 1873 r. służył w 57. pp w Krakowie, ale wkrótce wrócił do nowosądeckiego 20. pp, w którym był m.in. komendantem szkoły podoficerskiej oraz dowódcą kompanii i batalionu.

Od 1893 r. dowódca 16. samodzielnego batalionu strzelców w Niepołomicach, od 1899 r. oficer sztabu 35. pp w Pilznie (Czechy) i dowódca 49. Pp w Brünn (obecnie Brno na Morawach w Czechach).

Od 1902 r. jeden z dwóch generalnych adiutantów cesarza Franciszka Józefa I. Od 1910 r. w stanie spoczynku.

Awanse: 1866 – podporucznik, 1873 – porucznik, 1879 – kapitan, 1891 – major, 1896 – podpułkownik, 1899 – pułkownik, 1902 – gen. major (brygady).

Odznaczony m.in. Wojskowym Krzyżem Zasługi III klasy, Srebrnym Wojskowym Medalem Zasługi na Czerwonej Wstędze i Srebrnym Medalem za Waleczność I klasy.

 

Przyjął obywatelstwo Nowego Sącza, tu ożenił się z Wiktorią Rheinfuss i po przejściu w stan spoczynku zamieszkał przy ul. Jagiellońskiej 44. Zmarł 16.10.1928 w Nowym Sączu, pochowany razem ze zmarłą w 1935 r. żoną na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana. Jego syn Leopold (1878-1930) był absolwentem, a potem profesorem IGIMNAZJUM w Nowym Sączu.

(IrP)

Źródła

„Bóg, honor, ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczypospolitej” podRED. Jerzego Leśniaka i Henryka Szewczyka, Instytut Pamięci Narodowej i Fundacja Sądecka, Nowy Sącz-Warszawa 2009

WWWancestry.com