SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

SZD w Brzeznej, podległy Instytutowi Sadownictwa w Skierniewicach, istnieje od 1953 r. Powstają tu nowe odmiany owoców, jest też szkółka drzewek. Okazuje się, że także w dziedzinie nowych odmian roślin pleni się chwast piractwa – zupełnie jak w branży programów komputerowych. Piractwo odmianowe polega na tym, że ktoś bez zgody twórcy danej odmiany handluje nią w celach zarobkowych. Tymczasem sadzonki z Brzeznej mają status odmian prawnie chronionych, co w rolnictwie stanowi odpowiednik patentu w dziedzinie techniki.

Dział naukowy bada przydatność nowych odmian roślin, środków ich ochrony oraz nawozów w podgórskich i górskich warunkach Małopolski i Podkarpacia. Ale oprócz weryfikacji już gotowych odmian zajmuje się także hodowlą twórczą i zachowawczą. Maliny odmian Radziejowa, Laszka i Sokolica, opracowane przez dr. Jana Danka, opanowały nie tylko nasz kraj jak długi i szeroki, ale wtargnęły także do Europy, USA czy choćby Chile. Hodowla zachowawcza polega na utrzymaniu odmian już istniejących w zgodności ze wzorcem.

W istniejącym od 1999 r. laboratorium kultur in vitro rośliny mateczne (macierzyste) nowej odmiany są rozmnażane z ilości doświadczalnych do handlowych. Inną formą działalności zakładu jest upowszechnianie wiedzy sadowniczej. Służą temu publikacje pracowników naukowych z Brzeznej w czasopismach branżowych oraz prelekcje i instruktażowe spotkania z sadownikami.

Zakład należy do grupy producenckiej Owoc Łącki i w swoich sadach, a także na plantacjach uprawia jabłka, gruszki, czereśnie, truskawki itd. Samych jabłek zbiera się rocznie ok. 250 ton.

Siedziba SZD usytuowana jest w sąsiedztwie dworu, który razem ze 120-hektarowym folwarkiem otrzymała w posagu Helena Majkowska, córka hrabiego Stadnickiego. Obecnie dwór należy do prywatnego właściciela.

Szefowie SZD

1953-64 prof. dr hab. Zbigniew Gertych
1964-65 dr Edmund Niemczyk
1965-71 Jan Caputa
1971-81 dr Eberhard Makosz
1981-85 Edward Paszek
1985-95 prof. dr hab. Adam Szczygieł
1995-2000 dr Paweł Kołodziejczyk
2001-2008 dr Jan Danek
2008-2012 Krzysztof Gasparski
2012- Dariusz Szewczyk