RYLSKA Julia Euzebia

Szukaj
RYLSKA Julia Euzebia
(1884-1969)

Literatka i tłumaczka pochodząca z Ziemi Gorlickiej.

Z/d Skrochowska. Urodzona 29 października 1884 r. w Ropie k/Gorlic w rodzinie ziemiańskiej. Uczyła się w szkole w Tarnowie, absolwentka Gimnazjum im. cesarza Franciszka Józefa I we Lwowie z 1908 r., studiowała romanistykę na Uniwersytecie Lwowskim, a w 1914 r. ukończyła studia filologiczne na uniwersytecie Sorbona w Paryżu.

Pracowała w wypożyczalni książek we Lwowie, tamże obracała się w kręgach artystycznych (literaci Jan Kasprowicz i Kornel Makuszyński, malarze Jacek Malczewski, Józef Mehoffer i Karol Frycz). W czasie studiów paryskich – również, np. Olga Boznańska namalowała wtedy jej portret. Powróciła do Polski tuż przed wybuchem I wojny światowej w 1914 r. W 1926 r. osiadła w Krakowie. W czasie okupacji niemieckiej utrzymywała się z lekcji języków obcych.

Prozaiczka i publicystka, jednak głównie tłumaczka, przede wszystkich sztuk teatralnych, biegle znała języki francuski, angielski i niemiecki. Używała pseudonimu J. Ścibor. Od 1945 r. członkini Związku Literatów Polskich.

Zmarła 13 marca 1969 r. w Krakowie, pochowana na tamtejszym Cmentarzu Salwatorskim.

Jej mężem był oficer Wojska Polskiego Władysław Rylski (być może z rodziny właścicieli dworu w Szalowej w podgorlickiej gminie Łużna?).

(IrP)

Źródła

www.ipsb.nina.gov.pl – Internetowy Polski Słownik Biograficzny

„Pisarze Ziemi Krakowskiej. Informator”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976