ROSZKO Janusz

(1932-1995)

Reportażysta i eseista, autor publikacji m.in. o Sądecczyźnie.

Urodzony 4 listopada 1932 r. we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał m.in. w Muszynie. Absolwent gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie z 1949 r., rozpoczął studia polonistyczne, ale w 1954 r. ukończył historię i studium dziennikarskie na tamtejszym Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dziennikarz: w latach 1951-67 „Dziennika Polskiego”, 1968-69 „Życia Literackiego” i 1970-80 „Przekroju”, ponadto współpracownik „Gazety Krakowskiej” i „Przeglądu Tygodniowego”. Laureat licznych konkursów reporterskich. Współtwórca „Kroniki krakowskiej” – programu informacyjnego ośrodka TVP w Krakowie.

Autor nagradzanych reportaży prasowych i książkowych, w tym „Nie będzie balu dla weteranów” (1964, razem ze Stefanem Bratkowskim) i demitologizującego „Westerplatte broni się jeszcze” (1989) oraz opartych na odkryciach archeologicznych reportaży historycznych „Pogański książę silny wielce” (1970) i „Kolebka Siemowita” (1974), ponadto opowieści biograficznych m.in. „Ostatni rycerz Europy” (1983) o Kazimierzu Pułaskim i „Awanturnik nieśmiertelny” (1989) o Maurycym Beniowskim, a także poświęconego w dużej części Sądecczyźnie albumu „Brzegami Popradu” (1967), 22 reportaży z Sądecczyzny zebranych w tomie „Jak na Zawiszy” (1971) i pozycji „Stary Sącz. Średniowieczna perła Beskidu” (1971).

Od 1966 r. członek Związku Literatów Polskich, w latach 1983-86 nawet jego wiceprezes, a w latach 1974-80 współzałożyciel i przewodniczący Ogólnopolskiego Klubu Reportażu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Zmarł 18 lutego 1995 r. w Bolechowicach k/Krakowa (inne źródła, że w Krakowie), pochowany na krakowskim cmentarzu na Salwatorze.

(IrP)

Źródła

„Pisarze Ziemi Krakowskiej. Informator”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976

Lesław M. Bartelski – „Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-74”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977

www.tygodniksalwatorski.icm.com.pl