RĄCZKOWSKI Józef

(1883-1951)

Literat i poseł na Sejm, pochodzący z Ziemi Gorlickiej.

Urodzony 19 lutego 1883 r. w Siarach pod Gorlicami w rodzinie krawca. Absolwent szkoły elementarnej w rodzinnej wsi i IV Gimnazjum w Krakowie, studiował filologię polską i filozofię na tamtejszym Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na uniwersytecie w Monachium.

Dziennikarz rozmaitych pism, w tym w latach 1913-23 w Krakowie redaktor naczelny „Piasta” – organu Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. Także działacz tej partii: w latach 1920-21 sekretarz, w latach 1921-24 członek rady naczelnej, a w latach 1919-22 poseł do Sejmu Ustawodawczego z listy partyjnej w okręgu wyborczym Nowy Sącz/Grybów/Gorlice i sekretarz klubu parlamentarnego PSL Piast.

Od 1923 r. mieszkał w Piątkowie (obecnie część Poznania), gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Założył tam kółko rolnicze i spółdzielnię, członek rady i wiceprezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych. Od 1933 r. ponownie dziennikarz w prasie ludowej i rolniczej, m.in. w latach 1936-39 redaktor naczelny „Rolnika Polskiego”.

Po wybuchu II wojny światowej zmuszony do opuszczenia Wielkopolski, w czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Krakowie i Warszawie. Po wojnie wrócił do Poznania, gdzie pracował jako prezes spółdzielni mleczarskiej.

W literaturze poeta (tomik wierszy), dramaturg (dramat „Wóz Drzymały” z 1908 r., a komedię „Polityka i miłość” z 1925 r. wystawił nawet Teatr Narodowy w Warszawie) i autor wydanych pośmiertnie wspomnień „Wśród polityków i artystów” (1969).

Zmarł 6 maja 1951 r. w Poznaniu, tamże pochowany.

(IrP)

Źródła

www.old.klubgorliczan.pl

www.portalwiedzy.onet.pl