PSZCZELARSTWO – DAWNE RZEMIOSŁO – Jak powstaje miód (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)