PRYSŁOPSKIJ Joan (Jan)

(ok. 1700-1773)

Pisarz łemkowski z Sądecczyzny.

Urodzony w Kamiannej w rodzinie kapłana obrządku grekokatolickiego. Od 1738 r. jako tamtejszy paroch (proboszcz) został następcą ojca. Zaczynał od przepisywania ksiąg cerkiewnych i zbierania łemkowskich pieśni ludowych, potem sam zaczął pisać. Uważany za twórcę łemkowskiego języka pisanego, autor pieśni i tłumacz na j. łemkowski „Psałterza Dawidowego”.

(IrP)

Źródło

Piotr Trochanowski – „Panteon Zielonej Łemkowyny” (wydawnictwo dwujęzyczne: po łemkowsku i polsku), Klub Patriotów Łemkowszczyzny, Gorlice 2008