POTOCKI Joachim Karol

 

POTOCKI Joachim Karol

(?-przed 1796)

generał-lejtnant wojsk koronnych, starosta grybowski

Urodził się w Trzebowej w Wielkopolsce. Jego brat Teodor (1730-1812) był gen.-majorem wojsk koronnych.

W latach 1734-35 partyzant-stronnik Stanisława Leszczyńskiego, którego elekcję na króla polskiego kwestionowano. Patent generalski uzyskał w latach 1755 i 1758 z tytułu dowodzenia regimentem dragonii. Starosta trembowelski i grybowski, w latach 1763-80 podczaszy wielki litewski, w 1768 r. marszałek konfederacji barskiejWOJEWÓDZTWA bracławskiego. Pobity przez Rosjan pod Podhajcami, utracił dobra ziemskie i salwował się ucieczką na Mołdawię. W 1770 r. wspólnie z hetmanem wielkim koronnym Janem Klemensem Branickim (1689-1771) ogłosił manifest o detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego i bezkrólewiu w Polsce. W 1779 r. powrócił do kraju i gospodarował na roli. W 1763 r. odznaczony Orderem Orła Białego.

Pieczętował się herbem Pilawa. Zmarł w Morachwie.

(IrP)

Źródło

PolskiSŁOWNIK Biograficzny

Fot.:

Fot.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Joachim_Karol_Potocki#mediaviewer/File:Joachim_Karol_Potocki.PNG