POŚWIATOWSKA Halina

(1935-67)

Poetka, należąca do grupy literackiej Muszyna.

Z/d Myga. Urodzona 9 lipca 1935 r. w Częstochowie. Absolwenta historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w latach 1958-61 studiowała w Smith College w Northampton w stanie Massachusetts w USA. Asystentka na wydziale filozoficzno-historycznym UJ, gdzie rozpoczęła pracę nad doktoratem.

Autorka przesyconych erotyzmem tomików wierszy miłosnych oraz utworów o samotności i śmierci, w tym zbioru „Hymn bałwochwalczy” (1958). Należała do założonej przez Jerzego Harasymowicza w 1957 r. grupy literackiej Muszyna.

Od 1945 r. nieuleczalnie chora na serce, bezskutecznie leczyła się w szpitalach i sanatoriach oraz poddawała się operacjom w Polsce i USA (dzięki pomocy prof. Juliana Aleksandrowicza), ale zmarła 11 października 1967 r. w Krakowie, pochowana w Częstochowie.

Jej mężem był także chory na serce i przedwcześnie zmarły po dwóch latach małżeństwa student Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi – Adolf Poświatowski.

(IrP)

Źródła

„Pisarze Ziemi Krakowskiej. Informator”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976

Lesław M. Bartelski – „Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-74”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977

„Słownik pisarzy”, Wydawnictwo Greg, Kraków 2006