POPIELA Tadeusz Stanisław

Profesor medycyny, pochodzący z Nowego Sącza.

Urodzony 23 maja 1933 r. w Nowym Sączu, syn kolejarza Jana. AbsolwentII LO im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu z 1949 r. i Akademii Medycznej w Krakowie z 1955 r.

Pracownik naukowy macierzystej AM: w latach 1955-61 asystent, w latach 1961-65 adiunkt, 1965-72 docent, od 1972 r. profesor w III Katedrze i Klinice Chirurgii, od 1976 r. kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej, a w latach 1972-81 rektor tejże AM, następnie m.in. kierownik zakładu radioterapii śródoperacyjnej i chemioterapii krakowskiego szpitala uniwersyteckiego oraz – po powrocie AM już jako Collegium Medicum w struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego – pełnomocnik rektoraUJ ds. klinicznych. Od 1982 r. członek komitetu patofizjologii klinicznej Polskiej Akademii Nauk, członek rzeczywisty PAN i członek Polskiej Akademii Umiejętności. Od 1961 r. doktor nauk medycznych, od 1965 r. dr habilitowany, od 1972 r. prof. nadzwyczajny, a od 1990 r. prof. zwyczajny. Chirurg, gastroenterolog i onkolog, specjalizował się w leczeniu operacyjnym żołądka, dwunastnicy i trzustki.

Zagraniczne staże naukowe: University of New York w Stony Brook, University of Illinois, Loyola University w Chicago, Duke University w Durham, National Institute of Health w Bethesda, uniwersytety w Norymberdze, Erlangen i Wűrzburgu. Doktor honoris causa Pomorskiej AM w Szczecinie (2002) oraz AM we Wrocławiu (2003) i Warszawie (2005).

W latach 1999-2000 prezes European Society of Surgery, członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, którym kierował w latach 1987-89, a także Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego i Pol. Tow. Cybernetycznego (od 1982 r. członek honorowy) oraz stowarzyszeń zagranicznych. Autor wielu publikacji naukowych, w tym podręczników akademickich.

W latach 80. XX wieku członek prezydium Rady Naukowej przy ministrze zdrowia i opieki społecznej. Członek Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej uhonorowany w nim tytułem Ambasador Sądecczyzny, honorowy obywatel amerykańskich miast Texas i Minneapolis.

Odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim oraz Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(IrP)

 

Źródła

„Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress,WARSZAWA 1987

www.nauka-polska.pl

www.sadeczanin.info