PLASTYKA OBRZĘDOWA – Dawne rzemiosło Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)