NOWICKI Leon

(1922-1993)

Oficer i pisarz mieszkający i zmarły w Nowym Sączu.

Urodzony w Trembowli na Podolu (obecnie Ukraina). Absolwent Politechniki Gdańskiej.

W czasie II wojny światowej żołnierz 1. Armii Wojska Polskiego, szlak bojowy – od Bugu do Berlina. Po wojnie nadal służył w wojsku – komandor porucznik (odpowiednik podpułkownika w siłach lądowych) lotnictwa morskiego. Pedagog w Państwowej Szkole Budownictwa w Gdańsku-Wrzeszczu. Od 1978 r. zamieszkały w Nowym Sączu.

Jako pisarz zadebiutował w wieku 54 lat. Autor kilku tomików wierszy, m.in. „Frontowe alibi” oraz publikacji w prasie literackiej. Wiceprezes nowosądeckiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Zmarł 18 czerwca 1993 r. w Nowym Sączu.

(IrP)

Źródła

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000

www.pbl.ibl.poznan.pl