NADZIEJA – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo

Siedziba: Nowy Sącz ul.Freislera 10

Strona internetowa: www.nadzieja.sacz.pl

Prezes: Jasińska Jadwiga

Rok założenia: 1990

Przedmiot działalności/produkty: prowadzimy dzienne placówki opiekuńczo-rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Opis powstania i działalności: Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie osobom, szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju.

Ważnym celem jest również kształtowanie w świadomości społecznej właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych.

Sukcesy: Prowadzimy dzienny ośrodek rehabilitacyjny, świetlicę terapeutyczną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz warsztaty terapii zajęciowej. Jesteśmy realizatorami wielu projektów i zadań zleconych przez administrację samorządową na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin.

Nagrody, miejsca w rankingach:

zostaliśmy nagrodzeni „Srebrnym Talarem” w kategorii najlepsza inicjatywa charytatywna,
Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza „zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”
Ziarnkiem Gorczycy za pomoc w organizowaniu akcji dobroczynnych
Obrót, zysk: roczny obrót przekracza 1mln. Z naszej działalności nie osiągamy zysku finansowego, częściej nasz roczny budżet zamyka się stratą. Natomiast ogromnym zyskiem, który trudno przeliczyć na złotówki jest poprawa zdrowia i samodzielności naszych podopiecznych.