MYSTKÓW

Sądecka wieś, leżąca w gminie Kamionka Wielka.

Nazwa

Ma pochodzić od zdrobniałego imienia Mysłek, będącego skrótem od staropolskich Myślibor lub Myślimir. Tak miał nazywać się dzierżawca wsi, a może nawet jej zasadźca lub pierwszy sołtys. Dlatego pierwotnie nazwa brzmiała nie Mystków, lecz Mysłków i dopiero została przekręcona w dzisiejszą. Inna wersja utrzymuje, że Mysłek to Mysław, syn pierwszego właściciela wsi – wójta sądeckiego Mikołaja.

Źródła

Kronika szkolna, rękopis
Jan Durr – „Dziennik rysunkowy Wyspiańskiego z wycieczki na Podkarpacie”, czasopismo „Ziemia” z lat 30. XX wieku
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Antoni Kiełbasa-Radecki, Kazimierz Ogorzałek – „100 lat Orkiestry Dętej z Mystkowa 1910-2010”, wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, brak daty wydania
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Mystków”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, kwiecień 2010

 

IrP