MYSTKÓW – prezesi OSP

  • Kazimierz Laskosz 1951-58
  • Stanisław Bochenek 1958-60
  • Władysław Poręba 1960-76
  • Wojciech Janus 1976-95
  • Józef Janus 1996-2011
  • Zbigniew Hebda 2011-