MYSTKÓW – Ochotnicza Straż Pożarna

W 1889 r. do wsi dotarł piechotą Stanisław Wyspiański, który wędrował po Podkarpaciu, żeby zapoznać się z architekturą. Przyszedł z Kamionki, a pobyt w Mystkowie następująco zrelacjonował w liście do kolegi malarza Józefa Mehoffera: „Rano [18 sierpnia] idę stamtąd do Mystkowa. Niedziela, nabożeństwo, nie można nic rysować. Dopiero koło dwunastej wchodzę do kościoła. Zastaję chrzcielnicę bardzo ładną z roku 1617, z głowami aniołów i ornamentacjami. Drzwi do zakrystji obwiedzione pasem z ornamentacją, w zakrystji misa cynowa z figurą M. Boskiej”. W szkicowniku późniejszy autor arcydramatu narodowego „Wesele” pozostawiłRYSUNKI tych wszystkich obiektów.

Obecnie w centrum wsi stoi już kościół murowany pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba, który liczy sobie 104 lata. Projektantem tego neobarokowego, widocznego z oddali gmachu był architekt węgierskiego pochodzenia Edgar Kowast, a inwestorem ks. kanonik Jan Jarzębiński.

Obecny proboszcz ks. Józef Głowa ujawnił, że pod chórem znaleziono kości, bo świątynię widocznie postawiono na miejscu dawnego cmentarza. Trzy dzwony odlane w ludwisarni Felczyńskiego w Przemyślu ważą łącznie 1,2 tony. W 1968 r. poświęcił je ordynariusz tarnowski, ks. biskup Jerzy Ablewicz. Witraże zaprojektował Stefan Matejko, potomek słynnego malarza Jana. Mimo iż datowane są na 1906 r., to na jednym z nich już znajduje się napis – św. Kinga, a przecież kanonizował ją dopiero Jan Paweł II… Współautorem polichromii oraz projektantem ogrodzenia był Wiktor Zin, profesor Politechniki Krakowskiej, znany z telewizyjnego cyklu „Piórkiem i węglem”.