MOSKAŁA Edward

(1925-1995)

Autor przewodników krajoznawczych, w tym o Sądecczyźnie oraz Ziemiach Limanowskiej i Gorlickiej.

Urodzony 19 grudnia 1925 r. w Trzebionce k/Chrzanowa. Absolwent Technikum Ekonomicznego w Krakowie z 1964 r., w latach 1972-75 studiował geografię na wydziale geograficzno-biologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i wydziale matematyczno-przyrodniczym WSP w Kielcach, ale dyplom uzyskał na krakowskiej WSP w 1982 r.

W czasie okupacji niemieckiej członek Związku Walki Zbrojnej i jego następczyni – Armii Krajowej. W latach 1947-56 robotnik, organizujący m.in. wycieczki pracownicze w góry. Od 1956 r. pracował w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Krakowie, m.in. razem z Władysławem Krygowskim wytyczył główny czerwony szlak karpacki w Bieszczadach, założyciel Centralnego Archiwum Turystyki Górskiej, twórca Oficyny Wydawniczej Wierchy, inicjator utworzenia Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie i należących do niego placówek muzealnych oraz od 1975 r. budowy bacówek w górach. Od 1989 r. honorowy członek PTTK.

Autor licznych przewodników i map turystycznych, w tym „Beskid Krynicki” (1965), „Góry Limanowskie” (1965), „Historia schroniska na Jaworzynie Krynickiej” (1970) oraz „Przewodnik po schroniskach PTTK w Bieszczadach i Beskidzie Niskim” (1977). Także reporter i fotograf z wypraw w góry europejskie i azjatyckie. Twórca panoramicznego „Atlasu Tatr polskich”, a w latach 1955-85 autor 519 widokówek.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 7 sierpnia 1995 r. w Krakowie, pochowany na tamtejszym Cmentarzu Rakowickim.

(IrP)

Źródła

„Katalog autorów krakowskich”, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Kraków 1988

www.cotg.pttk.pl