MICHALIK Mieczysław

(1927-)  generał brygady Wojska Polskiego, wychowany na Limanowszczyźnie
Urodził się 4.10.1927 we wsi Ostrawa-Michałkowice na terenie Czechosłowacji, ale w 1934 r. rodzina przeprowadziła się do Polski i osiedliła się w Jurkowie (powiat Limanowa). Pomagał rodzicom na gospodarstwie, kiedy w 1943 r. aresztowali go Niemcy i skierowali na roboty przymusowe do kamieniołomu w pobliskim Gruszowcu, skąd zbiegł w 1944 r. i ukrywał się w Krakowie. W 1948 r. zdał maturę.

Przebieg służby

Powołany do wojska w 1948 r.: szkoły oficerskie w Gdańsku i Jeleniej Górze. Po ukończeniu instruktor w Oficerskiej Szkole Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie, w latach 1952-55 studiował w Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie, następnie w macierzystej uczelni asystent, adiunkt i kierownik zakładu w katedrze filozofii, komendant (dziekan) wydziału pedagogiczno-politycznego, zastępca komendanta (prorektor) ds. naukowych, a w latach 1989-90 komendant (rektor).

Od 1984 r. zastępca szefa Głównego Zarządu Politycznego WP ds. szkolnictwa wojskowego. Od 1986 r. gen. brygady. Od 1991 r. w stanie spoczynku.

Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy oraz Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 1958 r. ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, w 1963 r. uzyskał tam doktorat z filozofii, od 1972 r. dr habilitowany, od 1974 r. profesor nadzwyczajny, a od 1982 r. prof. zwyczajny nauk humanistycznych. W latach 1964-65 wykładowca filozofii i etyki na UW, w latach 1965-67 na Politechnice Warszawskiej, a w latach 1967-74 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie. W latach 1972-89 członek Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji.

(IrP)

Źródła

Janusz Królikowski „Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010