MICHALAK Janusz

Autor przewodników krajoznawczych, m.in. o Sądecczyźnie i Ziemi Gorlickiej.

Urodzony w 1933 r. w Drohobyczu (obecnie Ukraina). W latach 1951-52 służył w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni, absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z 1971 r.

Od 1955 r. pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Iwonicz, a od 1976 r. także w tamtejszej filii Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego. W 1974 r. twórca Muzeum Historyczno-Balneologicznego i Izby Pamięci Narodów w Iwoniczu-Zdroju, założyciel i prezes Towarzystwa (Stowarzyszenia) Przyjaciół tego kurortu.

Autor wielu publikacji książkowych sygnowanych jako Biblioteczka J. Michalaka i prasowych poświęconych uzdrowiskom i narciarstwu na Podkarpaciu (Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój) oraz na temat Beskidu Niskiego i Sądecczyzny: „Szlak im. Kazimierza Pułaskiego w Beskidzie Niskim”, „Cmentarze wśród gór (I wojna światowa w Beskidzie Niskim”, „Gorlice, Biecz i okolice”, „Grybów i okolice”, „Krynica, Muszyna, Żegiestów, Piwniczna i okolice” oraz „Muszyna, Złockie, Żegiestów i okolice”.

(IrP)

Źródło

„Katalog autorów krakowskich”, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Kraków 1988