MEDIALNOŚĆ – Wojciech Molendowicz „Sądeckie abecadło”