MAZAN Leszek Stanisław

Dziennikarz i pisarz pochodzący z Nowego Sącza.

Urodzony 31 października 1942 r. w Nowym Sączu. Absolwent tutejszego I LO im. Jana Długosza i polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z 1965 r.

W latach 1965-67 pracował w krakowskim „Dzienniku Polskim”, w latach 1967-79 kierownik redakcji informacji w krakowskim ośrodku telewizyjnym i korespondent dziennika TVP, następnie w Polskiej Agencji Prasowej – w latach 1979-85 kierownik jej oddziału w Krakowie, a od 1985 r. stały korespondent w Pradze. Współpracownik wielu redakcji, w tym wieloletni krakowskiego jeszcze „Przekroju”, również zastępca jego redaktora naczelnego.

Autor licznych publikacji prasowych i książkowych (m.in. przewodnika „Kraków dla początkujących” z 1994 r. i razem z red. nacz. „Przekroju” Mieczysławem Czumą „Encyklopedii galicyjskiej” z 1998 r.) oraz programów telewizyjnych i radiowych, w tym cyklicznych, m.in. na tematy krakowskie i czeskie, również tekstów estradowych i scenariuszy widowisk telewizyjnych, czołowy polski szwejkolog („Wy mnie jeszcze nie znacie” z 1992 r.). Laureat nagród dziennikarskich.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(IrP)

Źródło

„Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000