MATUŁA Jan Augustyn

Profesor biologii, pochodzący z Sądecczyzny.

Urodzony w 1943 r., wywodzi się z Kąclowej k/Grybowa. Od 1968 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Rolniczej (potem Akademia R. i Uniwersytet R.) we Wrocławiu: w latach 2002-05 dziekan wydziału rolniczego, od 2008 r. profesor doktor habilitowany nauk biologicznych w katedrze botaniki i ekologii roślin, emerytowany. Specjalista od algologii (inaczej – fykologii, czyli nauki o glonach, w tym o sinicach), botaniki, ekologii roślin i torfowisk. Jeszcze jako młody pracownik naukowy pracował pod kierunkiem prof. Stanisław Tołpy, który w swoim czasie propagował antyrakowy preparat torfowy. Autor wielu prac naukowych. Uczestnik czterech wypraw polarnych na Spitsbergen.

Ciekawostka – z Kąclowej pochodzi także dwóch innych profesorów botaniki: Józef Motyka i Florian Święs.

(IrP)

 

Źródła

www.up.wroc.pl

www.prezydent.pl

Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Kąclowa”, dodatek specjalny miesięcznika SĄDECZANIN”, wrzesień 2011