MARUTA Leszek

(1930-2002)

Pisarz, należący do grupy literackiej Muszyna.

Urodzony 8 listopada 1930 r. w Toruniu. Studiował w Akademii Handlowej w Krakowie i filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dziennikarz, tłumacz w Ośrodku Kultury Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Krakowie, w latach 1962-69 kierownik artystyczny i wicedyrektor Estrady Krakowskiej, a w latach 1975-77 dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie.

Prozaik, autor opowiadań, utworów satyrycznych oraz scenariuszy widowisk estradowych i telewizyjnych. Należał do założonej przez Jerzego Harasymowicza w 1957 r. grupy literackiej Muszyna.

Zmarł 4 sierpnia 2002 r. w Krakowie.

(IrP)

Źródła

„Pisarze Ziemi Krakowskiej. Informator”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976

Lesław M. Bartelski – „Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-74”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977