MARKOWSKI Zbigniew Jan

LEKARZi dyrektor szpitala w Limanowej.

Urodzony 29 kwietnia 1923 r. w Drożejowicach k/Skalbmierza. W czasie okupacji niemieckiej członek Batalionów Chłopskich, więzień zakładu karnego przy ul. Montelupich w Krakowie i obozu w Pustkowie k/Dębicy.

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie z 1955 r. Ftyzjatra, czyli pulmonolog, w latach 1955-56 pracował w Sanatorium Przeciwgruźliczym w Siewierzu, od 1956 r. w Limanowej: kierownik tamtejszej poradni przeciwgruźliczej i w latach 1956-60 przychodni obwodowej. W latach 1961-72 kierownik wydziału zdrowia i opieki społecznej Powiatowej Rady Narodowej w Limanowej, a w latach 1973-78 dyrektor tamtejszego Zakładu Opieki Zdrowotnej, czyli szpitala.

Członek Związku Inwalidów Wojennych i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(IrP)

Źródło

„Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress,WARSZAWA 1987